Background

Wettelijke informatie

BVBA ADVOCAAT Bram Van den Bunder heeft zijn maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Kassteelstraat 15. Bram Van den Bunder behaalde in 2012 zijn master in de Rechtsgeleerdheid en werd na het vervullen van de 3-jarige stage op 01.10.2015 toegelaten tot het tableau van de balie van West-Vlaanderen.

BTW-nummer BE 0724.951.373 | KBO nr. BE0724.951.373

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Meer informatie kan u bekomen bij
Van Breda Risk & Benefits
Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van West-Vlaanderen (www.baliewestvlaanderen.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be