Background

Koken kost ook geld.

Laat een juridische problematiek niet aansluimeren, dat komt je op het einde van de rit duurder uit. Een eerste gesprek van een halfuur is kosteloos en wordt afgeboekt als er geen dossier volgt.

Blijkt een oplossing niet mogelijk tijdens een eerste consult en is er verdere actie vereist, dan worden hierover afspraken gemaakt. Het standaarduurtarief voor particulieren bedraagt 100,00 EUR, voor ondernemers 125,00 EUR, beide exclusief BTW. In concrete gevallen (weinig complexe gevallen, beperkte geldelijke inzet, beperkte financiële middelen van de klant, behartenswaardige situaties, abonnementsformules,…) wordt een verlaagd uurtarief van 75,00 EUR gehanteerd. Iedereen heeft immers recht op betaalbare juridische hulp in een rechtsstaat, die naam waardig. We laten niemand in de koude. Feel free om hierover te informeren bij de eerste contactname.

In 3 gevallen hoeft u helemaal niets te betalen :

  • Uw probleem is opgelost na een eerste contactname van 30 minuten, hoera!

  • U komt in aanmerking voor de juridische tweedelijnsbijstand (Pro Deo). Op deze website vind je gemakkelijk uitgelegd wanneer je hiervoor in aanmerking komt : https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/Pro-deo-ook-voor-u
Pro deo of niet, de geleverde service blijft dezelfde. Wel wordt gevraagd om de administratieve last tot een minimum herleiden door zelf spontaan alle noodzakelijke documenten te bezorgen waarmee de aanvraag kan worden ingediend. Alle informatie vind je op www.prodeoadvocaat.vlaanderen, succes!

  • De rechtsbijstandsverzekering komt tussen in de gerechtskosten (dagvaardingskosten, advocatenkosten,…) Een rechtsbijstandsverzekering is quasi steeds vervat bij de (verplichte) autoverzekering en (sterk aangeraden) familiale verzekering. Zo is er bijna altijd tussenkomst van de verzekeraar voor geschillen voor de Politierechtbank of in de buitencontractuele privé-sfeer. Er bestaan ook uitgebreide rechtsbijstandsverzekeringen die tussenkomen in tal van andere rechtsdomeinen (aanneming, contractenrecht, famililiale geschillen,…) het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is binnenkort overigens ook fiscaal aftrekbaar. (zie op website)

Het kantoor onderzoekt steeds of een tussenkomst door het BJB of verzekering van toepassing zou kunnen zijn.